<

Dịch vụ

Một đội ngũ chuyên gia của các chuyên gia để cung cấp nhiều giải pháp tiên tiến cho thử nghiệm phần mềm ra nước ngoài và dịch vụ phát triển toàn diện:

Tên miền & Công nghệ

Mô hình Engagement

Chúng tôi cung cấp mô hình cam kết kinh doanh linh hoạt cho các dịch vụ kiểm thử và phát triển phần mềm ra nước ngoài. Chúng có thể được thay đổi hoặc kết hợp ở bất kỳ giai đoạn nào của sự cam kết kinh doanh.

Khách hàng của chúng tôi

  • mobileiron
  • mindgeek
  • tpf
  • blue-hippo-logo